Leverancier Elastische Kousen

Aan welke eisen moet een leverancier van therapeutisch elastische kousen voldoen? Alvorens leveranciers erkend worden, moeten ze eerst een toetsing ondergaan, waaruit moet blijken dat de leverancier volledig volgens de eisen werkt. Wanneer een leverancier eenmaal erkend is, blijft het bedrijf regelmatig bezocht worden door toetsers van de SEMH