Marian Hofstede, Optometrist

 

Als HBO optometrist sluit ik mogelijke medische oorzaken van oogafwijkingen uit en schrijft, zo nodig, corrigerende brillenglazen, contactlenzen of andere optische hulpmiddelen voor. 


Hofstede,  Hinthamerstraat 53,  's-Hertogenbosch

Glashelder, sinds 1921

Hofstede Optometrie Praktijk

Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen. Nu zijn er dus ook optometristen. De optometrist voert een onderzoek uit om eventuele oogafwijkingen op te sporen.
            
Bij Hofstede kunt u op afspraak terecht voor een optometrisch onderzoek.
Blijkt tijdens het onderzoek dat verdere behandeling nodig is, dan wordt u door ons gericht doorverwezen. Voor het onderzoek door de optometrist heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Wat houdt een optometrisch onderzoek in?
De inhoud en duur van het onderzoek is afhankelijk van de klachten en/of wensen. Over het algemeen vindt er een basis onderzoek plaats. De uitkomsten daarvan kunnen aanleiding geven tot uitgebreider optometrisch onderzoek. Lees verder

Voor een compleet onderzoek is het tarief 45,00 €

                                                                                                               
Gezond leven, goed voor de ogen!
Het verhaal van de worteltjes kent iedereen. En dat gezond eten goed is voor de ogen, is echt geen fabel. Voor enkele oogziekten zijn de onderzoeken nog in volle gang, voor diverse anderen is het wetenschappelijke, harde bewijs al geleverd. lees verder

                                
Wel of geen astigmatisme / cilinder? 
Ga ongeveer 70 cm van het beeldscherm afzitten. 


Kijk gericht met uw ogen naar de lijnen in de vier cirkels.
Zijn de lijnen in alle vier de cirkels even zwart?

Wanneer u de lijnen in alle cirkels gelijkmatig zwart en evenwijdig waarneemt, heeft u waarschijnlijk geen astigmatisme.